ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ-ಬಿ.ಕಾಂ
      
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಕಾಂ-ಸಿಬಿಸಿಎಸ್

1ST SEM

ಕನ್ನಡ ದೀಪ
Financial Accounting
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತತ್ವಗಳು
ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತ ಸೇವಗಳು
ಭಾರತದ ಸಂವಿದಾನ

2nd SEM

ಕನ್ನಡ ಐಸಿರಿ
ಮುಂದುವರೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

3rd SEM

ಕನ್ನಡ ಕಂಕಣ
Literary Perceptions
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ-1
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಅಧ್ಯಯನ -1
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾನೂನು
ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

4th SEM

ಕನ್ನಡ ದುಂಧುಬಿ
One Act Play
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ-2
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಅಧ್ಯಯನ -2
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟು/ ನಿಯಮಗಳೂ
ವ್ಯವಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ

5th SEM

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು
ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ವ್ಯವಾಹಾರ ಗಣಿತಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ವ್ಯಾಪರ ತೆರಿಗೆ

Elective

ಪ್ರವಾಸ್ಯೊದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮಾನದಂದ

6th SEM

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು
ಆಧಾಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ
ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನಡಾವಳಿ
ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ
ಆಮದುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ

Elective

ಅತಿಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಹೆಚ್‍ಟಿಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ನಡಾವಳಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ
ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ,
ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ ಬ್ರೌಸರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ   |  ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ   |  ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು   |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
Top