ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ:

ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್. ಡಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀಮತಿ.ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗಮ್ಮ

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೊನಿಬಾಯ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ.ಅರಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ.ಎಚ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ಸ್ಥಾನೀಕರಣ
1
ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್. ಡಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಎಮ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ.
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3
ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ
ಸದಸ್ಯರು
4
ಡಾ.ಎಮ್. ಎಚ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಸದಸ್ಯರು
5
ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಸ್. ಜಯಣ್ಣ
ಸದಸ್ಯರು
6
ಶ್ರೀ. ದ್ಯಾಮಪ್ಪ
ಸದಸ್ಯರು
7
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸದಸ್ಯರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ
ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ,
ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ ಬ್ರೌಸರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ   |  ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ   |  ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು   |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
Top