ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ)
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577004
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ : 08192-261215 ,
ಮೊಬೈಲ್ : 9449422581
ಇಮೇಲ್ : ssmsfgc@rediffmail.com ,
ಜಾಲತಾಣ : www.smsfgcdvg.org

ನಕ್ಷೆ
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ,
ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ ಬ್ರೌಸರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ   |  ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ   |  ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು   |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
Top