ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ :

ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಖರತೆ, ಸೂಕ್ತತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ಸಮಯ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, "ಎಂದು" ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇರಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಹಾನಿಗಳ.

ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿ, ಫೋಟೋಗಳು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಸಂಗೀತ, HTML ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು (ಒಟ್ಟಾಗಿ, "ವಿಷಯ") ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸವೆಂದು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಹಕಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮರು-ಬಳಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾರದು, ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು, ರವಾನಿಸಬಹುದು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಲೀಕರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬಾರದು. * ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ

Quick Links
Copyright © 2013 - All Rights Reserved - smsfgcdvg.org
Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Downloads   |  Contact Us
Last Updated - November 2018
Top