ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ:

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೇಶ

“ಸ್ವಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದೆ ಹರದಾರಿ”.

“ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ”.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ
ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ,
ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ ಬ್ರೌಸರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ   |  ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ   |  ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು   |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
Top